Welkom bij Hilbrink Adviesgroep

Onze groep van bedrijven werd opgericht in 1974 en is gevestigd in een sfeervolle kantoorvilla met ruime eigen parkeergelegenheid in het centrum van Bussum aan de Brinklaan 143. Ons team is samengesteld uit ervaren medewerkers, zoals vakbekwame belastingadviseurs, administrateurs en fiscalisten. Ook de salarisadministratie wordt door onze specialisten nog zelf gevoerd. Onze medewerkers onderscheiden zich door een unieke mix van persoonlijke betrokkenheid, servicegerichtheid, professionaliteit en degelijkheid. U zult bij ons dan ook geen algemene of standaard verhalen vinden. Bij dienstverlening draait het immers om ú en om de specifieke situatie binnen úw bedrijf. Vandaar dat we graag met u rond de tafel gaan zitten.  

Mogen wij ons aan u voorstellen…

NIEUWS

Wilt u regelmatig fiscale tips en ander nieuws ontvangen?

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 

 

Bv en bestuurder beide straf voor hetzelfde delict

 

Eigen bijdrage leaseauto is geen negatief loon

 

Geen BTW aftrek voor holding zonder vergoeding door dochters

 

Aandachtspunten voor je IB bij scheiding

 

MINIMUM DGA-SALARIS VANAF 2015 'GEBRUIKELIJK LOON'

 

VOORGENOMEN WIJZIGING TOT VEREENVOUDIGING TERUGGAAF BTW EN ENERGIEBELASTING BIJ ONINBARE VORDERINGEN

 

Belastingrente betalen bij aanslag vennootschapsbelasting (VPB)

Hoe voorkomt dat u onnodig teveel rente betaalt?

 

Uitspraak 10 juni 2016 Hoge Raad over box 3‐heffing

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 over 2011 niet in strijd met Europese regels.

 

Hond op naam van bv? Geen hondenbelasting

Als een directeur‐grootaandeelhouder (dga) kan aantonen dat zijn hond op naam van zijn bv staat, hoeft hij geen hondenbelasting te betalen.

 

Nog meer over ZZP'er of Loondienst

Wiebes benoemt factoren die aanwijzing kunnen vormen van dienstbetrekking. 

 

GELD LENEN VAN JE BV

Als je geld wilt lenen van je BV zijn er een tweetal opties. Je kunt een lening aangaan of een rekening-courantrekening overeenkomen. Beide zijn aan spelregels gebonden en moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
In onze nieuwsbrief hebben wij deze op een rijtje gezet.

  

AANPASSINGEN WET WERK EN ZEKERHEID EN WW IN 2016

De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW is er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Meer weten: lees onze nieuwsbrief

 

 

 

Is uw bestelauto wel fiscaal veilig?

In de nieuwe fiscale bijtellingstarieven voor 2016 is de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ nadrukkelijk overeind gebleven. Als je de bestelauto niet privé gebruikt, dan scheelt deze verklaring veel administratieve rompslomp. Hoe werkt het en wat moet er gebeuren als je de bestelauto alsnog privé gaat rijden?

Meer weten: lees onze nieuwsbrief

 

Vanaf 2016 strengere regels voor loonstrook

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de betaling van het wettelijk minimumloon en het maken van de loonstrook. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Meer weten: lees onze nieuwsbrief

 

 

Nieuw: Miljonairstaks in box 3

In 2017 gaat de belastingheffing over het vermogen in box 3 er anders uitzien. 
Lees onze nieuwsbrief wat dat voor u kan betekenen.

 

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) VANAF Juli 2015

De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers.

Met de inwerkingtreding van de WAS is het tijd om in actie te komen! 
Weet u welke wijzigingen u door moet voeren of welke risico's u loopt?


Meer weten lees onze uitgebreide nieuwsbrief

 

Transitievergoeding vanaf juli 2015

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 ingaat.
Deze nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een van de maatregelen is de ontslagvergoeding op basis van de huidige kantonrechtersformule te laten vervallen.

Meer weten, lees ons uitgebreide artikel

 

WERKKOSTENREGELING

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. De werkkostenregeling heeft verstrekkende gevolgen. 

Meer weten, lees ons uitgebreide artikel

 

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

Lees ons uitgebreid artikel hierover.

 

 

Nieuws