Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Bed and Breakfast kan investeringsaftrek toepassen

Bron: SRA - Publicatiedatum: 31-07-2023

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat een Bed and Breakfast (B&B) de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de KIA, kan toepassen op investeringen in de inrichting van de B&B.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost op de winst. De aftrekpost bedraagt een bepaald percentage van investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar of bedraagt een vast bedrag.  Een en ander is afhankelijk van de hoogte van de investeringen. 

Voor het jaar 2023 gelden de volgende percentages en bedragen:

Totaal investeringen  KIA 
Maximaal € 2.600  0% 
Van € 2.601 tot en met € 63.716 28% van het investeringsbedrag 
Van € 63.717 tot en met € 117.991  € 17.841 
Van € 117.992 tot en met € 353.973  € 17.841 min 7,56% van het investeringsbedrag boven € 117.991 
Meer dan € 353.973  0% 

Bepaalde uitsluitingen

Om voor de KIA in aanmerking te komen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  Zo komen bepaalde bedrijfsmiddelen niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Een van de uitsluitingen betreft investeringen in bedrijfsmiddelen die voor 70% of meer bestemd zijn voor verhuur.

Inrichting B&B

Aan de Belastingdienst is de vraag gesteld of de inrichting van een B&B (bed, kast, tafel et cetera) onder de uitsluiting voor de KIA valt. De kamers in de B&B zullen immers voor 70% of meer bestemd zijn voor de verhuur. De Belastingdienst vindt echter dat niet de inrichting van de kamer verhuurd wordt, maar dat sprake is van het verhuren van een gemeubileerde kamer voor recreatief gebruik. 

Gevolg hiervan is dat de B&B de KIA kan toepassen op de investeringen voor de inrichting van de B&B.

Tip! Dit antwoord van de Belastingdienst sluit aan bij een eerdere uitleg van de staatssecretaris. Ook in de parlementaire toelichting was al toegelicht dat een uitsluiting van de KIA in de dienstensector niet de bedoeling was. Als voorbeelden werden genoemd de inrichting van hotels, café’s, restaurants, tennishallen, bowlingbanen, squashbanen en dergelijke.

Naar het overzicht

Nieuws

Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-02-2024 Voor kinderen die na 1 januari 2024 geboren zijn, hebben... Lees meer »

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-02-2024 - Laatste update: 20-02-2024 De WOZ-waarde stijgt dit jaa... Lees meer »

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Bron: SRA - Publicatiedatum: 14-02-2024 Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om... Lees meer »

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

DOOR ANNE-MARIE NOORDENBOS MIDDELS PUBLICATIE TAXENCE Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvo... Lees meer »