Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Belastingzaken in coronatijd

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo de financiële lasten tijdens de coronaperiode. Onderstaand komt aan de orde:

 

1:      Betalingsuitstel

2:      Verlagen van voorlopige aanslagen

3:      Regelingen voor ondernemers met personeel

4:      Regelingen voor ondernemingen in een bv

5:      Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

6:      Regelingen in privé

7:      Overige belastingmaatregelen

 

Ad 1:      Betalingsuitstel

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kun je via een online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Na deze uitstelperiode krijg je een betalingsregeling aangeboden. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Je kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Diverse milieubelastingen, waaronder energiebelasting en opslag duurzame energie
 • Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)

Voor de energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en bpm gelden aanvullende bepalingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat je een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen vraag je via een formulier van de Belastingdienst in een keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) Voor de overige belastingen geef je per belasting apart aan dat je uitstel van betaling wilt.

Voor de aanvraag heb je je DigiD nodig. Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. Dit wordt verder niet gebruikt. In het formulier geef je de gegevens van het bedrijf op.

Heb je een vof of maatschap dan geldt deze regeling niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien dan voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Langer uitstel nodig?

Langer uitstel van belasting aanvragen door ondernemers kan aldus:

 1. Heb je een belastingschuld lager dan 20.000 euro? Dan toon je dit aan met je omzetcijfers, waarmee je laat zien dat bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
 2. Heb je een belasting hoger dan 20.000 euro? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen mogen GEEN bonussen of dividenden uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Hoewel het bijzonder uitstel van betaling nog doorloopt tot 1 oktober gaat de Belastingdienst vanaf juli een aantal taken hervatten.  

De Belastingdienst geeft met een brief duidelijkheid aan ondernemers over hun fiscale positie zodat belastingschulden niet onnodig oplopen. De Belastingdienst houdt hierbij rekening met de effecten van de coronacrisis bij 3 situaties;         1:         bijzonder uitstel zonder verlenging,                                                      2: bijzonder uitstel met verlenging                                                            3:         direct belasting periodiek betalen.

Heb je in juli al een brief ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling, dan ontvang je daarna een nieuwe brief waarin de Belastingdienst meer duidelijkheid geeft. Na de zomer ontvang je van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel voor de openstaande belastingschuld.

Wat is te verwachten?

Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen in juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Aankondigingen voor dwangbevelen worden weer verstuurd vanaf augustus over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat. Schulden die in coronatijd zijn opgebouwd komen later aan de orde. De Belastingdienst bouwt het bijzonder uitstel van betaling vanaf oktober af.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020 tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief geldt per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Ad 2:      Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de coronacrisis een lagere winst? Als er een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in opgelegd en je bent bezig deze te betalen dan kan je deze aanpassen naar een lagere winst waardoor de aanslag lager wordt. Zo betaal je per maand  direct minder belasting.

Ad 3:      Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen

 • Thuiswerken door de coronacrisis heeft geen invloed op vaste kostenvergoedingen voor werknemers. Werkgevers mogen voor reiskostenvergoeding of lunchvergoeding blijven uitgaan van de situatie waarop de vergoeding gebaseerd was.
 • Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra je hier wel toe in staat bent, zul je je verplichtingen alsnog moeten nakomen.
 • Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

 

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling (WKR)

In het fiscale jaar 2020 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kun je dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt niet voor heel 2020.

 

 

 

 

Ad 4:      Regelingen voor ondernemingen in een bv

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf. De rekening-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat je over 2019 een belastingverlaging of zelfs om een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. De beoogde ingangsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heb je zo tot eind 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen.

Ad 5:      Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium versoepeld

Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind september niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

De maatregel wordt ook toepasbaar voor seizoens-afhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Ondernemers in die branche mogen uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Ad 6:      Regelingen in privé

Hypotheek

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing uitstellen. Je loopt dan het risico dat de aftrek van rente in gevaar komt. Er is nu goedkeuring om een zgn. betaalpauze in te lassen. Meld je voor 1 oktober bij je hypotheekverstrekker.  

Pas op! De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en mag maximaal 6 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de hypotheekgever. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Ad 7:             Overige belastingmaatregelen

Btw-regelingen

 • De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is het uitlenen van zorgpersoneel tot 1 oktober vrijgesteld van btw.
 • Als je gratis medische hulpgoederen of -apparatuur beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen is de schenking tot 1 oktober 2020 vrijgesteld van btw.
 • Op online sportlessen was tot 1 juli het lage btw-tarief van 9% van toepassing omdat sportscholen en dergelijke verplicht gesloten waren.
 • Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 oktober is het btw-tarief op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes en voor alle verkopen, dus ook voor de commerciële verkoop. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.

Aan al deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

De Nederlandse btw-tarieven worden NIET tijdelijk verlaagd, anders dan in een aantal Europese landen.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verschillende regelingen met betrekking tot belastingen? Dan zijn wij  graag van dienst.

Bel of mail met Pim Hilbrink

T:      035 – 6914700

Mail:  w.n.hilbrink@hilbrink-advies.nl

 

Naar het overzicht

Nieuws

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!

Bron: SRA - Publicatiedatum: 17-04-2024 Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situat... Lees meer »

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen

Bron: SRA Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Lees meer »