Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Hoe gaan wij om met vakantiedagen tijdens ziekte?

Werknemers bouwen over ieder jaar waarin zij recht hebben op loon, vakantiedagen op. Over die opgenomen vakantiedagen heeft een werknemer recht op 100% loon, mits zijn tegoed aan vakantiedagen toereikend is. Tot zover duidelijk. Maar, wat is nu de situatie als een werknemer ziek is en een vakantiedag opneemt? En hoe zit het als een werknemer, na twee jaar ziekte, uit dienst treedt? Heeft hij dan over de dan nog uit te betalen, openstaande, niet genoten vakantiedagen recht op 70% of 100% loon?

Een paar jaar geleden moest de kantonrechter Rotterdam oordelen in een geschil waarin werkgever en werknemer van mening verschilden over de vraag of bij het einde van de arbeidsovereenkomst de vakantiedagen nou moesten worden afgerekend tegen 70% of tegen 100%. De werkgever stelde het eerste, de werknemer uiteraard het laatste.

Ziek

Nadat de werknemer ruim twee jaar ziek is geweest, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met toestemming van het UWV. De werkgever betaalt 70% van het loon uit over de vakantiedagen, omdat hij over het tweede ziektejaar gehouden is 70% loon te betalen. Hij redeneert dat daarom ook de vakantiedagen die zijn opgebouwd in dat tweede jaar voor 70% betaald moeten worden. Daar gaat de werknemer niet mee akkoord. Die stelt dat hij recht heeft op 100% loon over de nog openstaande vakantiedagen.

Heersend

De rechter is het met de werknemer eens en verwijst naar Europese rechtspraak. De  werknemer moet tijdens vakantie qua beloning in een situatie worden gebracht vergelijkbaar met de situatie  tijdens een gewerkte periode. De werknemer heeft daarom recht op uitbetaling van haar vakantiedagen tegen haar volledige, laatstgenoten loon. 100% dus. Deze uitspraak van de kantonrechter Rotterdam wordt sindsdien als heersende leer gezien in de civiele rechtspraak.

Tegoed

Onlangs moest ook de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, oordelen over de vraag of niet-genoten vakantiedagen bij ontslag moeten worden vergoed tegen 70% of tegen 100%. Een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering meldt zich ziek en ontvangt gedurende het tweede ziektejaar 70% van het loon. De WAO-uitkering mag op het loon in mindering worden gebracht. In het tweede ziektejaar van de werknemer gaat zijn werkgever failliet. Het UWV betaalt vervolgens het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen over een periode van een jaar. Dat doet het UWV op basis van 70% van het dagloon.

Bezwaar

De werknemer is het hier niet mee eens, tekent bezwaar, beroep en vervolgens hoger beroep aan. In het hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantiedagen. Net zoals de kantonrechter in Rotterdam besloot. Daarom is volgens de Centrale Raad van Beroep het UWV verplicht 100% loon over de vakantiedagen te betalen.

Gelijke behandeling

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor mij geen verrassing. Die uitspraak ligt namelijk volledig in lijn met de Europese regels. Die regels komen erop neer dat er een gelijke behandeling van zieke en niet-zieke werknemers is. Dat geldt dus niet alleen voor werkgevers, maar ook voor het UWV.

Naar het overzicht

Nieuws

Varianten box 3-heffing berekening tot 2022 en vanaf 2023

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-06-2024 Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat nader rechtsher... Lees meer »

Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-06-2024 Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat h... Lees meer »

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »