Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Hoge Raad stelt vast dat IB-heffing in box 3 onrechtmatig is

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de IB-heffing in Box 3 oneerlijke belastingheffing is op spaargelden. Met ingang van het jaar 2017 is geoordeeld dat deze belastingheffing nu als strijdig met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De belastingheffing moet beperkt blijven tot de heffing over het werkelijke rendement. Een aanmerkelijk voordeel voor de spaarders die meedoen aan de massaal bezwaarprocedure over de jaren 2017 en verder.

In 2017 is de Box 3 systematiek zo aangepast dat spaarders belast worden alsof ze toch voor tenminste 1/3e deel ook beleggen. Spaarders kregen zo een onrealistisch hoog rendement aangerekend waarover ze 30% belasting moesten betalen. De belastingheffing was daardoor vaak meer dan de renteopbrengst die werd verkregen. Het gevolg was interen op vermogen om de belastingaanslag te kunnen betalen. Hieraan heeft de Hoge Raad nu een eind gemaakt. Er mag alleen maar belasting worden geheven over het werkelijke rendement bij spaarders.

Wat betekent deze uitspraak voor mij zult u zich afvragen. Deze vraag stellen is eenvoudig maar het antwoord is complexer.  Onderstaand per jaar een beschrijving waarbij er van wordt uitgegaan dat u als spaarder of  belegger geen of een laag rendement heeft gerealiseerd in die jaren. Dat zal dan eerst nader uitgezocht moeten worden.

Jaar 2017 tot en met 2020

Als u spaarder bent en tijdig bent aangemeld voor deelname aan het massaal bezwaar, dan kunt u zich gaan beroepen op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Op basis van werkelijk rendement mag de box 3 belasting dan herrekend worden. Nam u niet deel aan het massaal bezwaar, dan kunt u in principe geen rechten ontlenen aan het arrest. Dat zou kunnen betekenen dat er geen gelijke behandeling in de heffing plaats vindt. Dat is politiek gezien een moeilijk standpunt. Mogelijk gaat dan toch een besluit komen dat dit arrest voor alle belastingbetalers geldt. Wij houden de berichten hierover goed in de gaten.
Een punt kan zijn dat uw definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2019 en/of 2020 nog niet is vastgesteld. Zodra dat alsnog het geval is, kunt u tijdig bezwaar maken en een herrekening vragen naar werkelijk rendement onder verwijzing naar dit arrest van 24 december 2021.

Jaar 2021 en verder

Binnenkort moet u over 2021 aangifte doen. Of er bij de aangifte al rekening kan worden gehouden met dit arrest, is maar de vraag. Maar als er een definitieve aanslag 2021 wordt opgelegd dan kunt u in ieder zich gaan beroepen op dit arrest van 24 december 2021. Mogelijk zal snel de wet worden aangepast. Uiteraard zullen wij u voorzien van updates zodra er meer nieuws bekend is.
 
Heeft u vragen bericht ons dan.
Prettige jaarwisseling.
HILBRINK ADVIESBUREAU BV
Pim Hilbrink

Naar het overzicht

Nieuws

Top 10 Prinsjesdag 2023

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-09-2023 - Laatste update: 20-09-2023 Welke belangrijke fiscale vo... Lees meer »

Pakket Belastingplan 2024 gaat gewoon door

TAXENCE 8 september 2023 DOOR REMCO LATOUR De maatregelen van het pakket Belastingplan 2024 zijn... Lees meer »

Vakantietrip of zakenreis?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-08-2023 Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende b... Lees meer »

SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober

Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-08-2023 Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2... Lees meer »