Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Bron: SRA - Publicatiedatum: 15-01-2024

Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen heeft het College voor de Rechten van de Mens diverse handreikingen ontwikkeld.

Wet Gelijke behandeling

Het wettelijke uitgangspunt bij werving, selectie en arbeid is dat iedereen gelijk behandeld moet worden, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras etc. De praktijk is echter weerbarstig. Soms lukt het niet om een achterstandspositie van een bepaalde bevolkingsgroep weg te werken. Daarom staat de wet in die gevallen toe om bij gelijke geschiktheid van kandidaten of werknemers voorkeur te geven aan personen die tot een minderheidsgroep behoren. Het doel daarvan is om de achterstandspositie van die groep op te heffen. Voorkeursbeleid is naar zijn aard altijd tijdelijk; als de achterstand is weggewerkt, dan moet het beleid stoppen.

Handreiking voorkeursbeleid voor vrouwen bij arbeid

In de Handreiking voorkeursbeleid voor vrouwen bij arbeid biedt het College werkgevers bovendien handvatten om binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving meer vrouwelijk personeel aan te trekken of door te laten stromen.

In de handreiking wordt ingegaan op de voorwaarden om een voorkeursbeleid te voeren. Ook worden tips gegeven om te zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen een organisatie zónder voorkeursbeleid.

Handreiking voorkeursbeleid voor mensen uit etnisch of culturele minderheidsgroep

Voor sectoren en situaties waarin het niet lukt de structurele achterstand in te halen door gelijke behandeling, is het dus mogelijk om voorkeursbeleid te voeren. Dit mag onder meer voor ‘personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep’, om zo hun structurele achterstandspositie op de arbeidsmarkt te corrigeren. Hiervoor is de Handreiking voorkeursbeleid voor mensen uit een etnische of culturele minderheidsgroep ontwikkeld.

Naar het overzicht

Nieuws

Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-02-2024 Voor kinderen die na 1 januari 2024 geboren zijn, hebben... Lees meer »

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-02-2024 - Laatste update: 20-02-2024 De WOZ-waarde stijgt dit jaa... Lees meer »

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Bron: SRA - Publicatiedatum: 14-02-2024 Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om... Lees meer »

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

DOOR ANNE-MARIE NOORDENBOS MIDDELS PUBLICATIE TAXENCE Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvo... Lees meer »