Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Ook in 2024 Tijdelijk Noodfonds Energie

Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-12-2023

Het Tijdelijk Noodfonds Energie keert ook in 2024 subsidies uit aan personen die gelet op hun inkomen veel geld kwijt zijn aan energiekosten. De tegemoetkoming wordt bovendien verruimd ten opzichte van 2023.

Wanneer tegemoetkoming?

Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen als zij minstens 8% van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Voor huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum geldt de eis dat zij minstens 10% van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. 

Let op! Voor wat betreft het inkomen telt ook het vakantiegeld mee, maar blijven eventuele toeslagen buiten aanmerking.

Omvang tegemoetkoming?

Huishoudens die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, krijgen het deel van de energiekosten vergoed dat uitkomt boven de zelf te betalen kosten van 8 respectievelijk 10%. De exacte voorwaarden worden bekendgemaakt bij de heropening van het Noodfonds, naar verwachting in januari 2024.

Vereenvoudiging

Bij het Noodfonds is ook een vereenvoudiging doorgevoerd, zodat het aanvragen van de tegemoetkoming makkelijker wordt en de doorlooptijden afnemen. 

Website

Wie wil weten wanneer het Noodfonds opent, kan op de site van het Tijdelijk Noodfonds Energie  zijn emailadres achterlaten en wordt hierover dan op de hoogte gehouden.

Naar het overzicht

Nieuws

Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-02-2024 Voor kinderen die na 1 januari 2024 geboren zijn, hebben... Lees meer »

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-02-2024 - Laatste update: 20-02-2024 De WOZ-waarde stijgt dit jaa... Lees meer »

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Bron: SRA - Publicatiedatum: 14-02-2024 Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om... Lees meer »

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

DOOR ANNE-MARIE NOORDENBOS MIDDELS PUBLICATIE TAXENCE Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvo... Lees meer »