Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

Bron: SRA 

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?

Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief, waarin u uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

U kunt online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. U krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.

In één keer aanvragen

U kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. U hoeft dus niet te wachten totdat u alle vijf de aanslagen heeft gehad. Voor de overige belastingen geeft u in het online formulier of in uw brief apart aan of u uitstel wilt. Uw uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van uw aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die u binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan kunt u hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.

Boetes en rente

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Let op! Na het uitstel van drie maanden moet u alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kunt u langer uitstel aanvragen.

Langer uitstel?

Langer uitstel kunt u tot nu toe alleen schriftelijk aanvragen. Een voorwaarde is dat uw problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u maar beperkt geopend mag zijn. U dient dit in uw verzoek tot uitstel aan te geven. Is uw belastingschuld groter dan € 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Derde-deskundige

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook uw brancheorganisatie of een andere deskundige zijn. Deze mag niet bij u in dienst zijn en moet aangeven dat er betalingsproblemen zijn die hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de derde-deskundige een liquiditeitsprognose met de verklaring indienen en aangeven op basis van welke gegevens deze is opgesteld.

Let op! Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Betalingsregeling

Vraagt u langer dan drie maanden uitstel? Dan wordt u bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Naar het overzicht

Nieuws

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!

Bron: SRA - Publicatiedatum: 17-04-2024 Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situat... Lees meer »

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen

Bron: SRA Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Lees meer »