Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

Bron: SRA 

Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

De procedure

De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet u uw aanvraag indienen bij uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Voor de NOW moet u de aanvraag indienen bij het UWV.

Besluit

Bij beide aanvragen gelden wel dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een besluit waarin wordt aangegeven of u een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode u subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen u zich moet houden.

Helaas…afgewezen

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV uw aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kunt u tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. 

Tip! U heeft ook recht op bezwaar en beroep als u een besluit ontvangt waarin wordt geoordeeld dat u de subsidie (deels) moet terugbetalen.

Bezwaar aantekenen

U kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In uw bezwaar moet u in ieder geval de volgende zaken opnemen: de datum, uw naam en adres, de uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

Tip! Zend een kopie van het besluit mee en verstuur uw bezwaar per aangetekende post.

Als u na uw bezwaar in beroep wil, loopt dit via de rechtbank. U moet dan een advocaat inschakelen die binnen 6 weken een beroepschrift opstelt en indient.

Denk aan uitstel van betaling!

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet u ook om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken.

Tip! Als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kunt u in een voorlopige voorzieningsprocedure aan de rechter om uitstel van betaling vragen.

Naar het overzicht

Nieuws

Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-09-2020 Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de der... Lees meer »

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 03-09-2020 Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers... Lees meer »

Ook extra steun voor gemeentes en cultuur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 04-09-2020 Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanw... Lees meer »

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggensc... Lees meer »