Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Nieuws

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Bron: SRA - Publicatiedatum: 14-02-2024 Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om uw aangiften voor zakelijke belastingen in te dienen? Zorg dan dat u vóór 1 juli 2024 toegang krijgt tot Mijn Belastingdienst Zakelijk. O Lees meer »

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

DOOR ANNE-MARIE NOORDENBOS MIDDELS PUBLICATIE TAXENCE Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement op een aantal punten. Ook worden de voorlopige en definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bekendgemaakt v... Lees meer »

Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 01-02-2024 Als aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, geldt de bekende bijtellingsregeling. Maar wat nu als één auto aan meerdere werknemers ter beschikking wordt gesteld? Hoe zit het dan met de bijtelling? B Lees meer »

Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Bron: SRA - Publicatiedatum: 15-01-2024 Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Lees meer »

Advieswijzer Hybride werken

Bron: SRA - Publicatiedatum: 12-01-2024 Wat zijn de mogelijkheden voor werkgever en werknemer om flexibel en plaatsonafhankelijk te werken? En wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en bijvoorbeeld de arbovoorzieningen? Lees meer »

Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente

Bron: SRA - Publicatiedatum: 10-01-2024 De percentages belastingrente zijn per 1 januari 2024 verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting is het percentage verhoogd naar 10%. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, bedraagt het percentage belastingrente per... Lees meer »

Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga

Bron: SRA Per 1 januari 2024 zijn er weer tal van loongerelateerde wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de verlaging van de vrije ruimte in de WKR en de versobering van de 30%-regeling. Welke tien wijzigingen springen in het oog? 1. Lees meer »

Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst

Bron: SRA Betaalde u in 2023 bedragen aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren of een factuur met btw aan u uitreikten? En bent u inhoudingsplichtige voor de loonheffingen? Dan moet u deze bedragen uiterlijk deze maand, dus uiterlijk 31 januari 20... Lees meer »

Ook in 2024 Tijdelijk Noodfonds Energie

Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-12-2023 Het Tijdelijk Noodfonds Energie keert ook in 2024 subsidies uit aan personen die gelet op hun inkomen veel geld kwijt zijn aan energiekosten. De tegemoetkoming wordt bovendien verruimd ten opzichte van 2023. Wanneer tegemoetkoming? Lees meer »

Wetswijzigingen voor ondernemers op 1 januari 2024

Nieuwe regels en wetten voor ondernemers op komst per 1 januari 2024. Onder meer het minimumloon, het STAP-budget en de reiskostenvergoeding veranderen in het nieuwe jaar. 28 december 2023, Overzicht belangrijkste wetswijzigingen ondernemers 1 januari 2024: Lees meer »

Nieuws

Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-06-2024 Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat h... Lees meer »

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!

Bron: SRA - Publicatiedatum: 17-04-2024 Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situat... Lees meer »