Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Nieuws

Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Bron: SRA Bedrijven die veel energie verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze verplichting is per 1 juli 2023 aangescherpt. De verplichting gaat voor meer bedrijven gelden en er worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op... Lees meer »

Moet u als ondernemer bepaalde transacties checken en melden?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 17-07-2023 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kent voor bepaalde ondernemers een aantal verplichtingen. Het is van belang deze strikt na te leven, anders kunt u met forse boetes worden geconfronteerd. Lees meer »

Tijdig aanvragen 30% regeling luistert nauw

Bron: SRA - Publicatiedatum: 12-07-2023 Werknemers die in een ander land zijn aangeworven, kunnen onder voorwaarden een deel van hun salaris onbelast uitbetaald krijgen. Eén van de voorwaarden is dat een verzoek om toepassing van de regeling tijdig bij de Belastingdienst... Lees meer »

Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden

Bron: SRA Heeft u een gezamenlijke eigen woning en gaat u scheiden? Houd dan ook rekening met uw aftrek hypotheekrente in uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen. Lees meer »

Wanneer zijn inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning belast?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-06-2023 Als u uw eigen woning of een deel ervan tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld via AirBnb, zijn de voordelen hiervan voor 70% belast in box 1. De rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak duidelijk gemaakt welke voorwaarden hiervoor... Lees meer »

Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-06-2023 Een vrijwilliger kan in de aangifte inkomstenbelasting giften in aftrek brengen vanwege het vrijwilligerswerk. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Lees meer »

Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023

Bron: SRA Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om schriftelijk hun visie te geven op het ziekteverzuimproces. Zij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Het betreft hier een wettelijke vastlegging van hetgeen in de praktijk al v... Lees meer »

Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan?

Bron: SRA U vraagt een betaalrekening aan bij een bank, maar de bank weigert deze voor u te openen. Welke mogelijkheden heeft u dan nog? Witwassen en terrorismefinanciering Als u een betaalrekening wilt openen, dan kan een bank uw aanvraag afwijzen. Lees meer »

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Bron: SRA Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer. Lees meer »

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2023

Bron: SRA Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. Lees meer »

Nieuws

Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-02-2024 Voor kinderen die na 1 januari 2024 geboren zijn, hebben... Lees meer »

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-02-2024 - Laatste update: 20-02-2024 De WOZ-waarde stijgt dit jaa... Lees meer »

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Bron: SRA - Publicatiedatum: 14-02-2024 Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om... Lees meer »

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

DOOR ANNE-MARIE NOORDENBOS MIDDELS PUBLICATIE TAXENCE Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvo... Lees meer »